Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

RegulaminSklep internetowy dostępny pod adresem www.oswietlenielampy.com prowadzony jest przez firmę MAXI OŚWIETLENIE SZYŁEJKO SPÓŁKA JAWNA, KRS 0000887549, nr NIP: 5423282528, Regon: 368209321 zwany w dalszej części "właścicielem sklepu". Siedziba firmy znajduje się w Białymstoku, przy ul.Handlowej 7. Tel. 603-587-651, 858-782-399.

1. Sklep internetowy www.oswietlenielampy.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez formularz kontaktowy na stronie www.oswietlenielampy.com. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową www.oswietlenielampy.com . Telefon 858-782-399 lub 609-182-620.

2. Kupującym w sklepie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.oswietlenielampy.com są cenami wyrażonymi w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i obowiązują jedynie przy zakupie przez sklep internetowy. Na każdy sprzedany towar sklep internetowy www.oswietlenielampy.com wystawia faktury VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.oswietlenielampy.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

7. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela sklepu zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela sklepu dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.

Właściciel sklepu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

Właściciel sklepu stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Właściciel sklepu dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel sklepu zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi sklepu swoje dane Właściciel sklepu zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
- prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
- prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
- prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
- prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

Właściciel sklepu może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela sklepu są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela sklepu: biuro@maxi.bialystok.pl.

Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela sklepu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela sklepu.

W sklepie używane są tzw. "Cookies"
Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
- optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
- tworzenia statystyk,
- utrzymania sesji Użytkownika,
- dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

8. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.

9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 5 do 21 dni roboczych. W przypadku gdy czas realizacji zamówienia przekroczy 21 dni Sklep poinformuje o tym Kupującego.

10. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.

11. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DHL

12. Zapłata za towar może być dokonana w następujący sposób:
- Za pobraniem – zapłata przy odebraniu towaru od kuriera firmy kurierskiej DHL.
- Przelew/przedpłata - kwotę pokrywającą cenę zmówionego towaru, oraz koszt przesyłki należy wpłacić na konto bankowe firmy MAXI OŚWIETLENIE SZYŁEJKO SPÓŁKA JAWNA nr :30 1750 1080 0000 0000 0333 0869 BNP Paribas Bank Polska S.A.
Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia, który wyświetlany jest po jego złożeniu.

13. Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy:
- w przypadku płatności za pobraniem – 20 zł,
- w przypadku płatności przelewem – 15 zł.
- w przypadku zamówień powyżej 200 zł wysyłka GRATIS (0zł)

14. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Zwrot towaru jest możliwy tylko w stanie niezmienionym. Nie jest przyjmowany zwrot towaru zakupionego do celów związanych z działalnością gospodarczą.
Towar wraz z oryginałem faktury należy odesłać na adres firmy MAXI OŚWIETLENIE SZYŁEJKO SPÓŁKA JAWNA sklep internetowy, ul. Handlowa 7, 15-399 Białystok. Do przesyłki należy dołączyć informację o tym, że produkt jest odesłany w związku z odstąpieniem od umowy kupna-sprzedaży wzór dostępny tu , należy również podać dokładne dane Kupującego i numer konta, na które mają zostać przesłane pieniądze lub pieniądze zostaną przesłane przekazem pocztowym. Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania określone w tym punkcie, zostanie wystawiona korekta faktury. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 10 dni roboczych, sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Kupującego.
Firma MAXI OŚWIETLENIE SZYŁEJKO SPÓŁKA JAWNA zwraca równowartość zamówionego towaru z kosztami wysyłki. Koszty wysyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.

15. Wszystkie przesyłki zawierające zamówione towary są ubezpieczone. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera w obecności kuriera prosimy o sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki. W przypadku niekompletnej, bądź uszkodzonej przesyłki prosimy spisać protokół szkody.

16. Wszystkie informacje, dane, fotografie, opisy produktów i marek są chronione prawami autorskimi.

17. Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na stronach Sklepu wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.

Regulamin obowiązuje od dnia 08-03-2022

Biuro Obsługi Klienta:
tel. 858-782-399
tel. 609-182-620
email: sklep@maxlamp.pl

Przejdź do strony głównej
  USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
  Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
  Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
  Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
  Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
  ZATWIERDZAM
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  USTAWIENIA
  ZGADZAM SIĘ